KVKK

 • AÇIK RIZA ONAYI - ÇALIŞAN ADAYI
 • AÇIK RIZA ONAYI - ÇALIŞAN YAKINI
 • AÇIK RIZA ONAYI - ÇALIŞAN
 • AÇIK RIZA ONAYI - TEDARİKÇİ - HİZMET SAĞLAYAN ÇALIŞANI
 • AÇIK RIZA ONAYI - TEDARİKÇİ - HİZMET SAĞLAYAN
 • AÇIK RIZA ONAYI - ZİYARETÇİ
 • İŞYERİ HEKİMİNDEN KVKK KAPSAMINDA ALINACAK TAAHHÜTNAME
 • KAMERA KAYITLARINA ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLAN ÇALIŞANLARDAN KVKK KAPSAMINDA ALINACAK TAAHHÜTNAME
 • KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ÖN BİLGİLENDİRME
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
 • KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLAN ÇALIŞANLARDAN KVKK KAPSAMINDA ALINACAK TAAHHÜTNAME
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ - ÇALIŞAN ADAYI
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ - ÇALIŞAN YAKINI
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ - TEDARİKÇİ - HİZMET SAĞLAYAN
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ - ZİYARETÇİ
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMA AYDINLATMA METNİ - ETKİNLİK KATILIMCILARI
 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMA AYDINLATMA METNİ - TEDARİKÇİ - HİZMET SAĞLAYICI ÇALIŞANLARI
 • KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ - GENEL
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TİCARİ İLİŞKİ İÇİNDE BULUNULAN ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE İMZALATILACAK TAAHHÜTNAME
 • KVKK KAPSAMINDA YURTDIŞINA VERİ SORUMLUSUNDAN VERİ İŞLEYENE VERİ AKTARIMI SÖZLEŞMESİ
 • KVKK KAPSAMINDA YURTDIŞINA VERİ SORUMLUSUNDAN VERİ SORUMLUSUNA VERİ AKTARIMI SÖZLEŞMESİ
 • KVKK YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ - VERİ SORUMLUSU ATAMASI - KİŞİSEL VERİ KORUMA KOMİTESİ OLUŞTURULMASI
 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKI OLAN ÇALIŞANLARA KVKK ANLAMINDA İMZALATILACAK TAAHHÜTNAME
 • PERSONEL ADAYI TAAHHÜTNAME METNİ